Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 025

e46f573c-a5b9-cde9-5429-960761c613dd.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig