Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 243

67885548-08d4-c534-e33f-ea1ae53fca3a.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig