Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 243

6d342dbd-29b5-cbd0-2037-b25cacda309d.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig