Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 245

efd409bd-d79b-05ed-edb7-fb6bba08d43a.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig