Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 247

8996a2cb-e0f7-1044-bac0-794566a6ca47.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig