Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 248

a4d2f829-188d-9322-22ea-0595809c7ebf.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig