Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 249

bf663217-061a-da0b-38dd-12dd026aa479.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig