Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 026

aeed625a-05cb-a2bc-cb9c-6582bfd7f242.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig