Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 026

b24c8f6d-ef44-73fe-d483-485f5100428a.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig