Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 251

a7d383f8-acda-95f1-f84b-3f872807e27c.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig