Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 252

08971c6c-b5bc-251f-1f46-3b69bd27ab02.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig