Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 254

841cc8e7-364d-cce5-a83c-ccc609b0f7c5.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig