Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 257

da3abd8f-805f-8019-b73e-3d42e119a9f0.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig