Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 259

f13b9872-081f-1274-d98c-185a3a1b9e48.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig