Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 263

b959e74c-423c-0794-4fef-3c525a946887.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig