Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 265

c4b3cf57-55bb-333e-2914-b957be1d4ac7.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig