Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 268

1d45f37c-56f7-7e62-8d04-8140db7e2462.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig