Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 268

30692fc0-4250-5706-b41e-cb9b1fbb3976.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig