Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 270

51d4acee-033d-0104-ac57-fd47a70e1093.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig