Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 028

f3e6e25a-2b3b-ee42-f23e-c9609ae0db50.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig