Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 271

8337fe69-846b-2d8b-8bc1-1664a0a577f0.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig