Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 272

9c3bd818-8a86-24f7-fd74-4966219a8102.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig