Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 274

4a9182b5-c6eb-164c-f861-90d7fa0a9a15.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig