Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 276

36d97b82-896a-0ed9-5395-cfe65c99a121.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig