Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 277

0ba3cb07-a2c4-7366-3c07-22e9d0a8387d.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig