Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 279

1616c0d2-3ad6-6bb3-58ae-c787df401337.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig