Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 278

b54ba5f6-e814-bc29-9fa6-3ada36e501c8.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig