Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 029

44732f82-4bae-2949-3bd5-2cb57e37ca34.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig