Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 281

463612b6-eecf-b07b-a9fe-68f229c3965a.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig