Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 283

e176e517-585f-51e6-6cf4-919cf094edac.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig