Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 282

a32b9df9-9a93-c451-551e-c0a9de736ad2.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig