Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 284

625f745d-277d-71a7-2efb-b3d51841f99d.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig