Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 030

8d08c448-1a7b-fdd9-5b6d-e7131606fc61.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig