Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 031

66c8e884-3ba7-a6a5-12ae-cd11bb447cde.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig