Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 032

1e8d62e3-e075-3150-4051-df47a0af3fc5.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig