Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 033

c8013208-a501-5a68-b73e-9fffad3bbbc8.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig