Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 035

72618b09-62ff-28ba-b3e4-235be17097f9.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig