Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 037

d07cea42-93cc-6366-0741-00af1ba5b5f8.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig