Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 039

7783fc43-cbea-ea24-9d31-b55cbd208af2.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig