Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 038

a7675362-38b3-6bb1-3a08-54162e97b0bc.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig