Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 040

0bc7f7f8-edf4-de00-3d8a-1f2e616b768a.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig