Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 041

d25ab54c-2af5-33cc-01a6-04af1febfc37.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig