Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 042

9293ca63-0381-60b3-e899-a6b92c318995.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig