Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 043

b1c2cb9a-f0e4-ca21-49da-2e25c014a87f.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig