Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 043

a5c3f101-9a42-7856-a6d1-33563210b6cc.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig