Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 046

3c77ab4b-2c95-4b66-fca9-7407dcbe7600.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig