Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 047

337b2a6b-8a1e-48fb-0478-1dda42e3d679.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig