Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 047

5b23fdaa-32ce-484c-d60e-1661896b5154.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig