Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 048

e7d3c62f-71f8-c944-bb4f-954f64239392.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig