Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 050

8f363902-b4c4-4ff4-5263-328b420719e0.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig