Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 051

bbc21d7c-91ca-478f-5974-da85859c7e60.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig