Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 052

bd6b7efb-5790-4dde-11eb-99d02a1e5b43.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig