Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 058

a591c5ec-5004-ba66-e9ff-ab542af6d1ee.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig