Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 059

fb856ca5-e594-ee82-4358-3ffeffd691c9.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig